dad

Thi đua phải thực chất

Theo báo Tuổi trẻ – Hiện nay trong mỗi trường học, phong trào thi đua diễn ra liên tục, dày đặc và trùng lắp.